แปล Million Reasons – Lady Gaga

กลับมาอีกครั้งสำหรับเจ้าแม่ Laga gaga ครั้งก่อนแปล Perfect llution เป็นไงบ้างวันนี้จะมาแปลเพลงใสๆของ Gaga กันบ้างหลังปลดปล่อยกับ Perfect llution ไปแล้ว 555555 
เนื้อเพลงจะสื่อภึงอะไรนั้นเราไปดูกันเลย

You’re giving me a million reasons to let you go
You’re giving me a million reasons to quit the show
You’re givin’ me a million reasons
Give me a million reasons
Givin’ me a million reasons
About a million reasons
เธอให้ล้านเหตุผลกับฉันที่เธอจะไป
เธอให้ล้านเหตุผลกับฉันที่จะออกจากโชว์
เธอให้ล้านเหตุผลกับฉัน
เธอให้ล้านเหตุผลกับฉัน
เรื่องราวล้านเหตุผล
If I had a highway, I would run for the hills
If you could find a dry way, I’d forever be still
But you’re giving me a million reasons
Give me a million reasons
Givin’ me a million reasons
About a million reasons
ถ้าฉันอยู่บนทางด่วน ฉันอยากจะวิ่งเข้าไปในนรก
ถ้าเธอยังเย็นชาแบบนี้อยู่ ฉันก็คงอยู่แบบนี้ตลอดไป
แต่เธอให้ล้านเหตุผลกับฉัน
เธอให้ล้านเหตุผลกับฉัน

เธอให้ล้านเหตุผลกับฉัน

เรื่องราวล้านเหตุผล

I bow down to pray
I try to make the worst seem better
Lord, show me the way
To cut through all his worn out leather
I’ve got a hundred million reasons to walk away
But baby, I just need one good one to stay
ฉันก้มลงเพื่อสวดมนต์
ฉันอยากจะให้เรื่องร้ายๆผ่านไปได้ด้วยดี
พระผู้เป็นเจ้า,ช่วยชี้ทางให้ลูกที
ที่จะตัดใจจากเค้าได้ยังไง
ฉันอยากจะมีเหตุผลร้อยล้านที่จะเดินออกจากไป
แต่ที่รัก ฉันอยากมีใครบางคนที่ยังอยู่กับฉัน
Head stuck in a cycle, I look off and I stare
It’s like that I’ve stopped breathing, but completely aware
‘Cause you’re giving me a million reasons
Give me a million reasons
Givin’ me a million reasons
About a million reasons
มันคงยังหมุนอยู่ในหัว ,ฉันมองออกและฉันยังจ้องอยู่
มันเหมือนเป็นแบบนั้นแหละ ฉันอยากจะหยุดหายใจ แต่ฉันรู้ดี
เพราะเธอให้ล้านเหตุผลกับฉัน
เธอให้ล้านเหตุผลกับฉัน
เธอให้ล้านเหตุผลกับฉัน
เรื่องราวล้านเหตุผล
And if you say something that you might even mean
It’s hard to even fathom which parts I should believe
‘Cause you’re giving me a million reasons
Give me a million reasons
Givin’ me a million reasons
About a million reasons 
และถ้าเธอพูดบางอย่างแบบนั้นเธอเป็นคนใจร้ายที่สุด
มันยากที่จะเข้าใจที่ฉันยังคงเชื่อ
เพราะเธอให้ล้านเหตุผลกับฉัน
เธอให้ล้านเหตุผลกับฉัน
เธอให้ล้านเหตุผลกับฉัน
เรื่องราวที่เธอให้ล้านเหตุผลกับฉัน
I bow down to pray
I try to make the worst seem better
Lord, show me the way
To cut through all his worn out leather
I’ve got a hundred million reasons to walk away
But baby, I just need one good one to stay
ฉันก้มลงเพื่อสวดมนต์
ฉันอยากจะให้เรื่องร้ายๆผ่านไปได้ด้วยดี
พระผู้เป็นเจ้า,ช่วยชี้ทางให้ลูกที
ที่จะตัดใจจากเค้าได้ยังไง
ฉันอยากจะมีเหตุผลร้อยล้านที่จะเดินออกจากไป
แต่ที่รัก ฉันอยากมีใครบ้างคนที่ยังอยู่กับฉัน
Hey, ehh, ehh, eyy
Baby I’m bleedin’, bleedin’
Stay, ehh, ehhy
Can’t you give me what I’m needin’, needin’
Every heartbreak makes it hard to keep the faith
But baby, I just need one good one
Good one, good one, good one, good one, good one
เฮ้ เอ เอ 
ที่รัก ฉันกำลังเลือดไหล เลือดกำลังไหล
อยู่ต่อเลยได้ไหม………(555555)
เธอบอกฉันได้ไหมว่าฉันต้องการอะไรมากที่สุด ต้องการอะไรมากที่สุด
ทุกๆครั้งที่ฉันอกหักมันทำให้เชื่อใจใครได้ยาก
แต่ที่รัก ฉันอยากมีใครบางคนที่ยังอยู่กับฉัน
ใครสักคน ใครสักคน ใครสักคน ใครสักคน
Lord, show me the way
To cut through all his worn out leather
I’ve got a hundred million reasons to walk away
But baby, I just need one good one, good one
Tell me that you’ll be the good one, good one
Baby, I just need one good one to stay
พระผู้เป็นเจ้า,ช่วยชี้ทางให้ลูกที
ที่จะตัดใจจากเค้าได้ยังไง
ฉันอยากจะมีเหตุผลร้อยล้านที่จะเดินออกจากไป
แต่ที่รัก ฉันอยากมีใครบางคน ฉันอยากมีใครบางคน
บอกฉันได้ไหมว่าเธอคือคนๆนั้น คนๆนั้น
ที่รัก ฉันอยากมีใครบางคนที่ยังอยู่กับฉัน